เทคนิคการขายและบริการด้วยใจ

เราเล็งเห็นความสำคัญของการขายและการบริการที่ต้องนำเอาทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เกี่ยวข้องมาใช้

โดยเฉพาะในยุคธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและรุนแรง เพราะหากทำการขายโดยไม่ให้บริการที่ดี จูงใจ ใครเล่าจะมาสนใจสินค้าของเรา  ท่านวิทยากรจะนำความรู้และทักษะที่มีประโยชน์ที่ช่วยสร้างความสำเร็จมาถ่ายทอด ด้วยมุ่งหวังที่ต้องการให้พนักงานขายและผู้ที่เรารับการอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนและกลยุทธ์ดำเนินงานขายและการบริการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งที่การนำกลับไปปฏิบัติใช้ได้จริงด้วยเทคนิคการขายและบริการด้วยใจ

 วัตถุประสงค์การขายและบริการด้วยใจ

  1. เรียนรู้เทคนิคในการเตรียมเพื่อการเปิดใจลูกค้าก่อนการนำเสนอขายสินค้าและบริการ
  2. เรียนรู้เทคนิคในการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินค้าและบริการ
  3. เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าให้โดดเด่นและแตกต่างเทคนิคการนำเสนอ การเข้าถึง รวมถึงการช่วงชิงลูกค้าจากคู่แข่งขัน
  4. เทคนิคในการขยายฐานลูกค้าของสินค้าและบริการ
  5. สร้างความได้เปรียบและความสำเร็จในการเสนอขายสินค้าและบริการ
  6. เพื่อให้รู้วิธีการทำงานขายให้สนุก มีความสุข และเป็นแบบตัวเอง
  7. เพื่อให้ทราบธรรมชาติของการขาย การรักษาสภาวะจิต
  8. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้และเข้าใจความเปลี่ยนแปลงในเส้นทางนักขายในปัจจุบันพร้อมเรียนรู้เทคนิคการครองใจลูกค้า
  9. เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงเหตุและผลที่ถูกต้องในการสร้างจิตสำนึกในการบริการ
  10. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจธรรมชาติและความคาดหวังของผู้รับบริการ และตอบสนองต่อความต้องการนั้นให้ตรงจุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *